Laboratorianalyser og måleudstyr:

Hjælp og/eller vejledning gives til:
  • Prøveudtagning, prøveopbevaring fra dyr, miljø og fødevarer
  • Valg af analysemetoder og "golden standards"
  • Etablering af analyseprotokoller og stand operating procedures (SOP) til kvalitetskontrol af forarbejdnings- og måleudstyr
  • Indkøring og evaluering af nye analyse-metoder
  • Tolkning af analyse-data 
  • Special-analyser som ikke køres på diagnostiske laboratorier
  • Henvisning til andre danske og udenlandske universiteter/virksomheder, som besidder de analyser, måleudstyr eller højteknologiske instrumentplatforme, der efterspørges
  • Formidling af professionel kontakt til myndigheder med henblik på at fremskaffe godkendelser/tilladelser til akkrediterede analyser eller laboratorie-klassificering (ex. fødevarestyrelsen, arbejdstilsynet)
  • Generel ”trouble shooting”
Virksomhedsbesøg udføres gerne med henblik på at hjælpe medarbejdere med analyser og indkøring af nye analysemetoder. Ligesom der er mulighed for at besøge CMR On-Site's eget laboratorium, hvor man kan trænes til at udføre en given analyse, såfremt vi har det fornødne udstyr.
 
Hvis CMR On-Site RD ikke har kompetencen indenfor det forespurgte område, kan jeg sørge for, at kunden sættes i kontakt med firmaer eller universiteter, som kan hjælpe med at løse opgaven.
 

 

Ultimate Web