Samarbejds- og betalingsbetingelser

Aftale om udførelse af konsulentarbejde aftales med CMR. Mindre opgaver af få timer til 1-2 dags varighed, kan typisk løses samme uge eller den efterfølgende uge, som CMR kontaktes.Opgaver af længere varighed bookes tidligere, og tidspunkt for udførsel vil afhænge af, hvad der allerede ligger af konsulentopgaver i firmaet.

All sproglig kommunikation foregår på dansk, skandinavisk eller engelsk. Hvis kunden behersker engelsk mindre godt kan spansk, russisk eller kinesisk oversættelse/tolk med stor sandsynlighed skaffes af CMR On-Site på kundens regning.

Priser på udført konsulentarbejde aftales fra gang til gang, og vil afhænge af opgavens type og omfang. Kørsel/transportudgift til møde/besøg i virksomheder betales af disse med en timepris svarende til den aftalte konsulent-timepris og en kørselsafgift på 3,67 kr.

Betaling for forskning og udvikling aftales imellem de enkelte partnere inden opgaven påbegyndes.
CMR On-Site RD har også selv mulighed for at bidrage økonomisk til udviklingen af en ”opfindelse”.
 
Betalingsbetingelser
Faktura sendes når arbejdet er udført i henhold til aftale.
Faktura betales senest 10 dage efter fakturadato.
Ultimate Web