Veterinær-videnskabelig ekspertise og ”know how”

Velkommen hos CMR On-Site RD

CMR On-Site RD er et veterinær-videnskabeligt konsulent- og udviklings-firma. Jeg bidrager til fremstillingen af innovative og økonomisk holdbare produkt- og management-løsninger til gavn for virksomheder, husdyr og miljø (se arbejdsområder). Opgaver udføres for eller i samarbejde med virksomhederne og universiteter i ind- og udland med fokus på de veterinære, landbrugs og fødevareproduktions relaterede områder. Se referencer. Kontakt CMR On-Site, så skal jeg se, hvad jeg kan hjælpe dit firma med....Læs mere

 

Professionel hjælp, sparring og vejledning

Hurtig, kompetent konsulentbistand      ”on-site” i dit firma eller via telefon- og mail.....Læs mere

 

 

 

Forskning og udvikling

Innovative ”on-site"  løsninger og målemetoder til produktions- og hobby-dyr samt den animalske fødevare-produktion.....Læs mere

 

Ekspertise i laboratorie-analyser og måleudstyr

Etablering, validering, golden standards, DS/ISO certificerede protokoller, og hvor du kan få dine prøver kørt.....Læs mere 

Ultimate Web