CMR On-Site's referencer

Nedenfor har jeg udvalgt nogle referencekunder, som beskriver bredden i de ydelser og opgaver, som jeg har erfaring med at løse:                                                                                                                          

"Vi har gennem vores projekt omkring mælkefiltrering på Aalborg Universitet haft et tæt samarbejde med Christine. Vi har især nydt godt af hendes faglige ekspertise indenfor alle aspekter omkring mælk. Endvidere har hun hjulpet med analyse af vores filtrerede mælk, samt bakterie målinger deraf."   B119, Aalborg Universitet, 16 januar, 2012     

"CMR og jeg har lavet fælles forskningsprojekter i mere end 5 år, fokuserende på modelstudier af malkekøer med produktionssygdomme såsom mastitis, og sygdommenes betydning for dyrenes velfærd og smertepåvirkning. CMR er uhyre kompetent, og har været ansvarlig for at etablere modellerne, og for at monitorere forsøgsdyrenes lokale såvel som systemiske påvirkning samt deres generelle sundhedstilstand. Jeg havde ikke kunnet gennemføre forsøg af så høj kvalitet uden samarbejdet med CMR."   Mette Herskin, seniorforsker i adfærds-, smerte- og stressbiologi, Aarhus Universitet, 12 okt., 2011

"På FOSS har vi stor glæde af at bruge Christine til at øge vores viden om mastitis. I forbindelse med udvikling af analyseudstyr støder vi ofte på udfordringer, hvor vi med succes anvender hendes ekspertise til at komme videre. I flere tilfælde har vi outsourcet konkrete opgaver til Christine, da hun er tæt på landbruget og derfor har en god praktisk tilgang. Endelig er hun yderst interessant at snakke med, når resultater skal fortolkes."  Malin Dahl og Claus Holm, Mikrobiologer hos FOSS Analytical A/S, 18 okt., 2011    

"Christine Røntved var indtil i år leder af et projekt under Biosens, hvor hun arbejdede med beskrivelse af infektionsprofiler i mælk ved yverbetændelse (mastitis) hos malkekøer, samt arbejdet med at finde en indikator i mælk for en meget tabvoldende sygdom i vommen, vomacidose. Jeg har som centerleder i Biosens arbejdet sammen med Christine i 10 år, og kendetegnende for samarbejdet er hendes entusiasme og professionalisme, og - som en industriel samarbejdspartner vigtigt - en evne til at levere til tiden. Jeg kan varmt anbefale hende som samarbejdspartner". BIOSENS centerleder, Dyrlæge, PhD Jens Yde Blom, 18 okt. 2011

 ”Vi er i Calvex A/S glade for samarbejdet gennem flere år med Christine. Vi sætter pris på det høje faglige niveau og CMR’s evne til både at forstå vore problemstillinger og til at kommunikere sin faglige ekspertise” Brian Pedersen, direktør og ejer, og Bjarne Boysen, projektleder, Calvex A/S, 25-10-2011

"CMR og jeg har været kollegaer i mere end 10 år. I den tid har jeg lært CMR at kende som en yderst kompetent forsker, der besidder en enorm viden indenfor kvægsygdomme og kvægimmunologi. Hun har altid været en person jeg rent fagligt har haft lyst til at spare med. CMR arbejder meget systematisk og evner at koordinere selv meget store forsøg med mange deltagere. CMR har en meget holistisk indgangsvinkel til immunologien hvorfor hun med stor succes har været med til at støbe fundamentet for den immunologiske undervisning vi deltager i på vores institut". Helle Risdahl Juul-Madsen, seniorforsker i gruppen Immunologi og Mikrobiologi, Aarhus Universitet, 15 nov., 2011

 

 

 

Ultimate Web