Konsulentydelser:

Hjælp, sparring og/eller vejledning gives til:
  • Udformning af danske- og udenlandske projektansøgninger og forskningsbevillinger
  • Artikel-skrivning til internationale tidsskrifter, populærmagasiner, konferencer og industrimesser
  • Undervisning fra gymnasium til Ph.d. niveau. 
  • Censor
  • Foredrag og afholdelse af kurser  
  • Forsøgsdesign og anskaffelse af forsøgsdyrstilladelser
  • Henvisning til personer i andre danske og udenlandske universiteter/firmaer, som besidder de kompetencer og faciliteter, der efterspørges.
  • Formidling af professionel kontakt til myndigheder med henblik på at fremskaffe godkendelser/tilladelser (ex. dyreforsøgstilsynet, fødevarestyrelsen, lægemiddelstyrelsen, plantedirektoratet)
  • Generel ”trouble shooting”
Hvis CMR On-Site RD ikke har kompetencen indenfor det forespurgte område, kan jeg sørge for, at kunden sættes i kontakt med firmaer eller universiteter, som kan hjælpe med at løse opgaven.
Ultimate Web