CMR’s videnskabelige baggrund 

Veterinær patologi og immunologi
Gennem min 16 års lange karriere har jeg oparbejdet en stor ekspertise på det veterinærvidenskabelige område. Jeg har et stort kendskab til sygdomsfremkaldende agens (virus, bakterier, svampe, parasitter) i husdyr, og hvordan disse ”patogener” spredes og detekteres i dyr og fødevarer. 

Dyreforsøg og sygdomsmodeller
Derudover har jeg flere års erfaring med eksperimentelle dyreforsøg og sygdomsmodeller i kvæg, svin, fjerkræ og mus, dog med hovedkompetence på sygdomme i malkekøer og kalve. Jeg har bl.a. deltaget i et internationalt forskningspanel arrangeret af en medicinalvirksomhed med henblik på afprøvning af medicin i malkekvæg. Andre dyrearter som jeg har beskæftiget sig med inkluderer hest og fisk. Med min Ph.d. baggrund i patologi har jeg også erfaring i obduktion og dissektion af dyr. 
 
Laboratorieanalyser og højteknologiske platforme
Jeg besidder en stor faglig viden indenfor en lang række immunologiske, mikrobiologiske samt laser- og fluorescens-baserede analysemetoder. Fra mit CV kan det ses at denne viden bl.a. omfatter ELISA, mikroskopi, vævs- og cellekulturer, immuncytokemi, flowcytometri og cellesortering, men også projektsamarbejder med forskere, der arbejder med PCR, microarrays, proteomanalyser og bioinformatik. 
 
Projektansøgninger og dannelse af netværk
Gennem årene har jeg deltaget og udført forskning i ikke mindre end 17 bevilligede projekter, herunder et EU finansieret projekt.  De senere år har jeg bidraget aktivt i at søge offentlige eller private bevillingerne hjem til Aarhus Universitet. Som forsker på AU, har jeg oparbejdet stor erfaring i at samarbejde og ”netværke” med andre forskere i firmaer og universiteter i ind- og udland .
 
Artikelskrivning
Forfatter og medforfatterskaber på danske og internationale publikationer omfatter ialt 78. Publikationerne er fordelt på 22 peer reviewede artikler i internationale tidsskrifter (hertil 5 submittede), 1 artikel i internationalt firmamagasin, 47 konferencesammendrag samt 8 publikationer i danske magasiner eller rapporter. Udover selv at skrive ansøgninger og artikler reviewer jeg også andre udenlandske forskeres manuskripter og ansøgninger for internationale tidskrifter og udenlandske forskningsnævn.
 
Undervisning, kursusafholdelse og konferencedeltagelse
Med min forskerbaggrund på LIFE og AU har jeg stor erfaring i at undervise på dansk og engelsk samt i afholdelse af kurser og foredrag til møder og konferencer/messer. Jeg har bidraget med analyse-hjælp og/eller færdiggørelse af speciale- og Ph.d. studerende på bl.a. AU, LIFE, SDU og SLU. Fornyligt er jeg også begyndt at fungere som censor for master og Ph.d. studerende i ind- og udland. 
 
Tolkning af lovstof og kontakt til offentlige instanser
Gennem mit arbejde som veterinær, har jeg oparbejdet en erfaring i at tolke lovstof og/eller kontakte offentlige myndigheder og styrelser f.eks. i relation til husdyrhold, dyreforsøg, dyreværnsloven, lægemidler til husdyr, brug af fodermidler og animalske biprodukter, samt ISO standardiserede analyser i akkrediterede laboratorier.
 
         
 
   
   
   
   
 
Ultimate Web