Forsknings- og udviklingsopgaver:

  • Egen ideudvikling og afprøvning af kommende produkter i samarbejde med andre virksomheder og universiteter.
  • Evaluering/indspark til nye analysemetoder/måleinstrumenter under udvikling i virksomheder og på universiteter 
  • Generel ”trouble shooting”
Al udvikling og samarbejde med CMR On-Site RD udføres i diskretion i henhold til skriftlige juridisk bindende kontrakter eller hemmeligholdelsesaftaler, som indgås med de enkelte firmaer.
Ultimate Web