Referencer og CV

Mit erfaringsgrundlag er rigt. Referencer omfatter dels nuværende/tidligere samarbejdsopgaver med virksomheder/universiteter (se referencerdels publikationer: peer reviewede internationale videnskabelige artikler og abstracts, danske artikler samt fag-, populær- og netbaserede magasiner/kilder, som jeg er forfatter/medforfatter på (se publikationer). Under mit Curriculum Vitae ses erhvervserfaring og kurser i relation til min veterinærvidenskabelig forskningsbaggrund, samt titler på projektansøgninger/bevillinger, som jeg har været ansøger/medansøger på (se CV).

Ultimate Web