Personen bag

CMR On-Site RD ejes og drives af dyrlæge Christine Maria Røntved (CMR). 

Jeg er veterinær-uddannet (cand. med. vet.) fra 1995, og har en Ph.d. grad fra 2000 fra den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet, LIFE) indenfor områderne veterinær patologi og immunologi. De sidste 13 år har jeg arbejdet som forsker/seniorforsker på afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring på det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (Foulum), idag kendt som Afd. for Husdyrvidenskab under Fakultetet Science and Technology på  Aarhus Universitet (AU).

Personligt er jeg tilhænger af et ”bæredygtigt” og langtidsholdbart landbrug og fiskeri og dertil hørende fødevareproduktion. Jeg arbejder på innovative produkt- og management-løsninger, som på sigt er realistiske og økonomisk holdbare for producenterne samtidig med, at de er til gavn for husdyr og miljø. I arbejdsmæssige sammenhænge er jeg kendt for min store faglige indsigt og mit engagement, og for at give min mening direkte til kende, - egenskaber jeg har taget med til mit ny-opstartede firma.

Jeg er oprindeligt fra Skagen, hvor jeg er vokset op i en familie, der har eksporteret, forarbejdet og analyseret fisk. Idag er jeg bosiddende med min familie på landet med et mindre hesteopdræt, og som nabo til større kvæg- og svinebedrifter. Udover min videnskabelig baggrund har jeg derfor også en mere praktisk indgangsvinkel og" know how" til de udfordringer, som producenterne i landbruget og fiskeriet står overfor i deres dagligdag.

Ultimate Web